Trucks - Lastelister by infrakit.com:

Automatiske dokumentasjon av masseforflytting

Infrakit tilbyr sporing av lastebiler og dumpere for å automatisere lastelister. Lastelistene lages automatisk ved at sjåfør bruker en App på sin telefon (Android + iOS). 

Infrakit Trucks App kan også brukes til å vise posisjon og bevegelser for ALLE ANLEGGSMASKINER, også de uten maskinstyring. 

Lastlister by Infrakit er enkelt og automatisk. Inkl. rapporter. 

 
 
 

Info tilgjengelig i kartet i sanntid

Maskinene ser du i kartet i sanntid, sammen med hele ditt prosjekt. Infrakit håndterer modeller, kart, grunnlagsdata, FKB, NVDB, matrikkeldata, innmålinger, foto i kartet og dronebilder. 

Hva trenger jeg? Hvordan fungerer det? 

Nøedvendig HARDWARDE: 

  • Android eller iOS enhet (telefon eller tablet).
  • Bruk din egen tlf eller bedriften sin. 

Hvordan fungerer det for sjåfør? 

  1. Åpne appen. 
  2. Sjåfør ser kartet hvor han/hun skal kjøre (med prosjektets data som bakgrunn). 
  3. Velg: Massetype fra liste + volum + LOAD
  4. Når du dumper massene, klick: UNLOAD 

Etter første tur er eneste som trengs å klikke: LOAD ved start og UNLOAD ved slutt tur. 

Klikk på bildet for å laste ned Infrakit Truck Tracking  App

Klikk på bildet for å laste ned Infrakit Truck Tracking  App

Hvordan koble til en ny Truck, Dumper, Lastebil, Borrigg, Vals etc etc. 


Ønsker du HELAUTOMATIkk? 

  • Om din lastebil er tildelt et LOAD/UNLOAD-område kan load og unload skje helautomatisk. Om dere vil :) 
  • Helautomatikk kan til enhver tid kombineres sammen med manuell LOAD/UNLOAD, så "spontane turer" er helt ok. 

 

Hva må gjøres på kontor? 

Egentlig ingenting. 

Men vi anbefaler å opprette massetyper. Dette gjøres direkte på infrakit.com. Fordeler: 

  • Sjåfør slipper å skrive inn massetype selv. Mer trafikksikkert. 
  • Alle statistikker blir riktige. Unngår "doble massetyper". 

Det går ann å planlegge masseforflyttingen ved å markere alle områder i kartet og gi dem navn. Da får du opp i rapportene dine hvor mye masser som er hentet og dumpet i hvilke områder. 

 

Oppgaver: 

Det går også ann å opprette såkalte "oppgaver". Da kan du følge fremdriften for hver oppgave. 

En oppgave kan være f.eks. Internkjøring. Eller: Kjøring for kunde. Eller: Flytte masser fra Område A til Område B. 

 

Det er enkelt å definere områder og tildele oppgaver inne i Infrakit

Predefinerte områder:

Du klikker enkelt inn områdeavgrensning i kartet i Infrakit. Da rapporteres automatisk hvor mye masser som går ut og inn av de ulike områdene du har laget. Og hvilke maskiner som gjør hva i områdene. 

MAsSER Synkronisert med hele prosjektet: 

Truck Tracking ligger inne i ditt prosjekt i www.Infrakit.com. På den måten har du alt på en plattform, dvs: Masseforflytting sammen med: datagrunnlag, planer, fagmodeller, foto i kartet, innmålinger, maskinstyring og modellrettigheter, 3D, As-Built og Masses&Scheduling. 

På den måten har du alt på ett sted: www.infrakit.com
 
 

En reklamevideo: (NB: fra 2014) 

Her er flere videoer: www.youtube.com/user/INFRAKIT