Leica iCON Integrasjon

På denne siden beskrives integrasjonen med iCON Telematics. 

Når integrasjonen er på plass kan du håndtere modeller i Infrakit, motta innmålinger fra maskinen hvert 5. minutt, og maskinen vises i Infrakit Kart m/info om bevegelser mm. 

Besøk gjerne nettsiden til iCON Telematics: www.icontelematics.com


Hva kreves før oppsett? 

iCON Telematics: Et nytt iCON Telematics prosjekt med maskin(er) tilkoblet. 

Infrakit: Du trenger et Infrakit-prosjekt, som kan være tomt eller allerede inneholde design filer eller andre maskiner. 

Koble iCON til ditt Infrakit-prosjekt: 

Logg inn på infrakit.com som administrator

 1. Gå til Innstillinger -> Admin -> Prosjekter
 2. Klikk Rediger prosjekt (ikon helt til høyre for aktuelt prosjekt) 
 3. Under Prosjektintegrasjon: Klikk "Koble til"

MERK: Om du ikke ser "Koble til" linken under Leica Geosystems på ditt prosjekt betyr det at din organisasjon ikke er aktivert for iCON Telematics. Kontakt Infrakit Norge Support, så fikser vi dette. 

Hvordan fungerer integrasjonen? 

iCON Telematics maskiner vises i Infrakit under Maskiner-menyen. 

Etter at du har koblet til prosjektet håndterer du design filer (modeller) i Infrakit. Støttede formater er: DXF og LandXML. 

Du kan definere modellrettigheter i Infrakit for å styre hvilke modeller som skal synkroniseres med hvilke maskiner. Etter synkronisering vises modellene i ditt iCON Telematics prosjekt (TO_MACHINE folders). Så må de synkroniseres til maskinen(e) derfra. Sjåføren må starte synkroniseringen på maskinen. 

Innstillinger som kreves i iCON Telematics: 

Synkronisering av innmålinger fra maskin:

 1. Point logging må gjøres via “Manual Autologging” (.CSV files, Se: Logging settings Page 2)

  Main screen (Dig) --> Tools --> Store points options, page 2/2 Auto logging options

  Settings for CSV logging:

  • Measure by: manual

  • Point file: [structural layer name].csv

  • Point prefix: point code

  • Measure points: REF

 2. På Dig Screen: Klikk hånd-symbolet for å lagre innmålinger. 

 3. CSV filer må være inkludert i Remote File Sync:

  • Main screen --> Settings --> Other --> Services --> Remote sync button --> Upload suffixes:

  • Add .CSV to selection.

Etter at disse innstillingene er ordnet blir innmålinger sendt til iCON Telematics når maskinen synkroniseres. Infrakit henter innmålingene hvert 5. minutt fra iCON Telematics og de er koblet mot rett mappe og filer i henhold til punkt kode (csv prefix). Punktkode må passe med Layer name i DXF, eller Surface name eller Surface code in LandXML.