Kurs & Workshops - få sort belte i anleggs-BIM

Et kurs med Infrakit Cloud er designet som en workshop. Du bruker egne prosjektdata/-modeller og for hvert kurs går vi gjennom 3 steg:

 1. Metodikken - hvorfor gjør vi det vi gjør ? 
 2. Funksjoner - hvordan gjør vi det ? 
 3. Resultater - Hva skjer om vi gjør det på denne måten ? Hvilke ringvirkninger har metodikken ? 
Målet er å skape samarbeid og dataflyt i anleggsprosjektet. anleggs-BIM er en metodikk som hjelper.

Et kurs kan være nyttig, men det er bare en start. Det viktigste er alltid å skape suksess ute - ute på prosjektet. Det viktigste Infrakit-gjengen kan bidra med er oppfølging og support. 
— En med sort belte i BIM for anleggsprosjekt

Oppfølging og support

Inkludert i et kurs er oppfølging og support i 3 måneder. 

 • Oppfølging innebærer at en med sort belte i Infrakit proaktivt følger opp det dere satte opp som mål på kurset. 
 • Support innebærer at kursdeltagerne kan ringe/SMS/maile en dedikert person for å få svar - enten du er ute i grøfta eller inne på riggen. 

Kursoversikt: 

Under er oversikt over kurs vi holder. Foreslå gjerne egne tema du ønsker ha løst. 

Det er mest vanlig å lage en pakkeløsning med flere av kursene. Pris for kursene faktureres etter medgått tid + reise. 

Anleggs-BIM / InfraBIM metodikken

45 min

BIM, Anleggs-BIM eller InfraBIM er bare nye ord for hvordan samarbeide mer effektivt i anleggsbransjen. I kurset ser vi på hvordan man kan bruke internett for å dele informasjon om planer, fremdrift og dokumentasjon. 

Fordi et anlegg-prosjekt er litt annerledes enn et bygg-prosjekt er det nyttig å skille på de 2 for å klare å forenkle prosessene. 

 • Hva er forskjell på BYGG og ANLEGG ?
 • Kan anleggs-BIM brukes med de verktøy jeg allerede har? Svar: Ja! 
 • Bruker jeg anleggs-BIM allerede? Sansynligvis i stor eller mindre grad. 
 • Hva kan automatiseres med skybasert dataflyt og anleggs BIM ? 
 • Er jeg avhengig av et spesifikt CAD-program for å få skybasert anleggs BIM til å fungere? Svar: Nei! 

Data inn og ut av BIM-modellen

45min

"Hvor er BIM modellen !?"

Hvilke fil- og objekttyper finnes i en BIM modell?

Hvordan får jeg data inn i BIM modellen?

Hvordan kan jeg se fremdrift og hvordan får jeg data ut av BIM-modellen? 


Dokumentasjon:  INNE

45 min

Med InfraBIM metodikken bruker man modellene aktivt for dokumentasjon. 

Dokumentasjon kan ha mange former og farger og du bestemmer egentlig selv. Men i noen tilfeller så bestemmer byggherren. Så vi ser på ditt spesifikke prosjekt og hvordan du kan gjøre det mest mulig effektivt med moderne metoder. 

UTE

30 min 

Vi går ut og jobber med dataene ut i felt. 

 • Modellbasert kvalitetskontroll i felt (aka. geometrisk kontroll) 
 • Bilder 
 • Sjekklister 
 • Lastelister (se Trucks, lengre nede)  

Maskiner

45 min

Hvorfor er det nyttig å automatisere dataflyten til og fra maskiner? 

Hvordan gjøre det raskest i Infrakit med de maskinstyringssystemene dere bruker? 


Trucks

Dokumentasjon av masseforflytting automatisk inn i BIM-modellen

55 min 

Automatiser lastelistene dine inn i BIM modellen: 

 • Opprette en Truck
 • Opprette massetyper, geofence, "oppgaver"
 • Bruk av Infrakit Trucks App for dumper-/lastebilsjåfør
 • Filtrere statistikk og eksportere lister

Mengder & Tidsplan

55 min

Planlegg prosjektet med 3 oppgavetyper: Avanserte-, senterlinje-, enkle oppgaver. 

 • Beregn skjæring og fylling som skal gjøres. 
 • Definer hva som skal gjøres hvor langs en linje. 
 • Sett oppgavene opp i en tidsplan automatisk
 • Se hvordan fremdriften kan oppdateres automatisk basert på dokumentasjon inn i BIM-modellen. 

Admin

30 min

Få innføring i Administrasjons delen i Infrakit: 

 • Lær om organisasjoner, underorganisasjoner, prosjekter, brukere og maskiner 
 • Hvordan opprette prosjekter og nye brukere
 • Prosjektadministrasjon: inviter egne og eksterne brukere til prosjektet