Inframodel - den praktiske løsningen for BIM i anleggsprosjekter

Inframodel er et definert, åpent og hierarkisk BIM format skreddersydd for vei, VA og jernbaneprosjekter.

Fra 1.februar 2018 er det Inframodel 4 som er siste versjon! 

Inframodel er en del av InfraBIM

infrabim inframodel infrakit bim for infrastruktur.jpg

  

Inframodel er en del av "treenigheten" i metodikken som heter infraBIM, aka. BIM for infrastruktur. Det er Building Smart som har utviklet InfraBIM. Les mer om InfraBIM og "treenigheten her. 

Hvordan kan jeg bruke Inframodel?

Det er enkelt å eksportere formatet fra nesten alle CAD programvarer bl.a. Trimble Novapoint, Tekla, 3DWin, Bentley, Civil 3D mfl. 

Hvem krever Inframodel? 

Det er Building Smart som har laget Inframodel og formatet er krevet brukt av det Finske Trafikkverket fra 2014.

Teknisk beskrivelse: 

CAD systemer som kan eksportere Inframodel per Q2-2018: 

  • Tekla civil 
  • Novapoint 
  • 3dwin 
  • Bentley inroads (?) 
  • Terrasolid
  • Autodesk civil 3d

Eksport av Inframodel fra Novapoint

 

  1. Velg Format -> LandXML -> Innstillinger
  2. Endre fra LandXML 1.2 til Inframodel 3.0.1
  3. Velg ønsket koding og konverteringsregel

(se bilder under) 

Inframodel is an open data exchange format based on the international LandXML standard developed in Finland. The Finnish Transport Agency and large cities will require use of Inframodel 3 (IM3) in all its projects launched after May 1, 2014.
— rym.fi

1. 

Velg Format -> LandXML -> Innstillinger

 

2.

Endre fra LandXML 1.2 til Inframodel 3.0.1

 

3.

Velg ønsket koding og konverteringsregel