Funksjoner:

Med Infrakit får du alt dette tilgjengelig rett i nettleseren, på anlegg og kontor. 

Hovedfunksjoner

Dette er hovedfunksjonalitet: 

 • Tilgjengeliggjør prosjektdata både på anlegg og kontor. Vit at alle har tilgang til oppdatert versjon i sanntid. Alt som ligger i Infrakit er enkelt å laste ned og ta ibruk i ulike CAD-verktøy eller utstyr.
 • Kan brukes gjennom hele prosjektet. Tilbudskriving, befaring, byggefase, dokumentasjon og overlevering. Vit at alt er samlet ett sted, ikke spredt runt. 
 • Gi tilgang til personell: både internt og ekstern. Inviter inn Byggherre for enklere samarbeid og dokumentasjon. 
 • Håndter maskinstyring. Se maskiner, send modellene til maskiner og motta as-builts og maskininfo tilbake.
 • Koordiner dumpere/lastebiler. Automatiske lastelister.
 • Samle alle prosjektets innmålinger på en plattform. GNSS Rovere, Totalstasjon og fra maskiner.
 • Håndter flere samtidige prosjekter. Få enkel kontroll over mange prosjekter uten å miste oversikten. 
 • Formannsverktøy. Gi formenn og andre samme informasjon som landmåler har. Og la formenn og andre bidra med foto og innmålinger på en enkel måte. 
 • Geometrisk kontroll / Modellbasert kvalitetskontroll. Automatisk og i sanntid, rett i nettleseren.
 • Kvalitetsdokumentasjonsmappe (KDM): Mappe med all kvalitetsdokumentasjonen for overlevering til byggherre. 

Datatyper og -formater

Infrakit støtter følgende datatyper: 

 • Grunnlagsdata: SOSI, LandXML, DXF, DWG
 • Senterlinjer 
 • Anleggskart og andre kart: DXF, DWG, SOSI
 • Ortofoto. JPG+JGW
 • Rør og ledninger: LandXML, DXF, DWG, SOSI
 • Prosjekterte modeller: LandXML, DXF, DWG, IFC
 • Modeller til maskinstyring: LandXML, DXF
 • Innmålinger og As-built/Geometrisk kontroll:
  • Fil-import: LandXML, KOF, CSV
  • Automatisk: Fra Maskinstyring, Infrakit App og 3. parts apper med integrasjon. 
 • Bilder, med eller uten kommentarer: JPG
 • Konstruksjoner kan vises i 3D i nettleseren: bl.a. IFC 

Maskinstyring

Infrakit støtter følgende maskinstyring: 

 • Novatron
 • Trimble
 • Dig Pilot
 • Leica iCON 3D

Topcon og Leica Visual Machine kommer sommern 2017. 

Samle hele prosjektet på én, åpen og enkel plattform

Prosjektfaser: 

Tilbudskriving eller planlegging: samle datagrunnlag (egne og eksterne), ta med på befaring, gjør modellbasert volumberegning, planlegg med bilde m/kommentarer. 

Byggefasen: gjennomfør prosjektet med sanntidsinfo fra prosjektering (fra samtidig prosjektering), maskiner (per januar 2017: gravemaskiner og masseforflytting), innmålinger/geometrisk kontroll, foto m/kommentarer fra felt. 

Dokumentasjon: Modellbasert Kvalitetskontroll og Kvalitetsdokumentasjonsmappe i Infrakit med all dokumentasjon før overlevering til Byggherre. 

 

Kontor

Samle prosjektets datagrunnlag på ett sted
Inviter personell til prosjektet, som umiddelbart kan bruke dataene.  

Alle jobber med samme data
Vit at alle har tilgang til siste versjon

Se 3D-modeller og kart
Se data i nettleseren. 

SOSI-data
Se og del FKB-, NVDB- og Matrikkel-data.

NVDB
Gjør NVDB-leveransen i Infrakit. 

Ortofoto
Legg inn egne ortofoto

Legg inn og bruk bilder
Fra kamera, mobil eller drone georeferert i kartet.

Tilgang til alle innmålinger
Vit at alle prosjektmedlemmer har tilgang til alle innmålinger. 

Sanntidsinformasjon fra anlegget

As Built dokumentasjon
er tilgjengelig fra maskinstyring, GNSS eller totalskasjon. Egne ikon viser måletype og avvik. 

Prosjektchat
I felt eller på kontor, skriv inn en beskjed som andre på anlegget bør få med seg. 

Automatisk fremdrift
Utgravingsplaner oppdateres automatisk som utført når as-built målinger gjøres.  

Modellbasert volumberegning

3D
Se LandXML, dxf og IFC modeller i 3D-view

Anlegg

Samme prosjektdata også tilgjengelig på anlegg
Dxf, LandXML, innmålinger, bilder og maskiner er tilgjengelig også på mobil. 

Nettleser eller App
Bruk nettleser eller App for å få tilgang.  

Se din egen posisjon
Naviger enkelt på anlegget når du ser din posisjon ifht. senterlinjer, kart, modeller, maskiner og innmålinger

Formannsverktøy
Infrakit er et perfekt formannsverktøy. Via vår egen App eller 3. parts leverandør. 

Funksjoner i Infrakit App

 • Innmålinger og As-built
 • Koble til GNSS-antenne for RTK
 • Ta bilder m/kommentarer
 • Se kart, modeller og tegninger
 • Prosjektchat
 • Ta tverrsnitt 
 • Se info som stasjonsnummer, Z, dZ, mm.  

Tverrprofiler
Ta tverrprofil og se innmålinger, rør og modeller

Se Pel og B-verdi
I felt får du automatisk opp hvilken pel du står ved, samt distanse fra senterlinje

Ta bilder m/kommentar i felt
De lagres georeferert i kartet og blir tilgjengelig på kontor i sanntid. Ingen etterarbeid. 

Dronebilder
Se dronebildene georeferert i kartet for god oversikt. 

 

Maskiner

Se alle maskiner i kartet
Se gravemaskiner og dumpere/lastebiler i kartet

Gravemaskiner: Send modeller og få info i sanntid
Innmålinger, geometrisk kontroll, kalibrering, bevegelser, aktivitetshistorikk, aktiv modell mm. 

Dumpere/lastebiler: Automatiske lastelister Få automatiske rapporter/lastelister. Spor dumpere og lastebiler med materialtyper og vekt/volum. Det eneste du trenger i dumper'n eller lastebilen er en mobil+App. 

Admin.

Opprett prosjekt

Støtter UTM & NTM
Og NN2000 & NN1954

Egene kodelister
Bruk dine egne kodelister

Opprett brukere
Du kan enkelt invitere eksterne. 

Drag&Drop
Dra en eller flere filer inn i nettleseren, så er den lastet opp

Se aktivitet
Se når nye filer legges inn eller slettes, eller når det tas et bilde. 

Prosjekthotell
Alle filer kan lastes inn i Infrakit, med versjonshistorikk og kommentarfunksjon. 

Mappestruktur
Du velger fritt din egen mappestruktur, med undermapper, toleransekrav mm.

Bruk åpne filformat
Infrakit støttet arbeid med åpne filformater. 

ZIP funksjonalitet
Last opp en ZIP-fil med mapper/filer. Da er hele prosjektet i Infrakit på null,nix. 

Styr rettigheter/tilgang

 

Skreddersydd utvikling

Vår strategi er at vi utvikler det brukerne våre ønsker. Vi gjennomfører regelmessige utviklingsmøter. Der får bruker spille inn og prioritere hvilke ny funksjonalitet som skal lages.

Har du ønsker til hva som kunne hjulpet deg med å bygge infrastruktur på en bedre måte - ta kontakt: utvikling@infrakit.no