Omtale

Presentasjon på Geomatikkdagene 29. mars 2017

Geomatikkdagene er bransjens største, årlige møteplass. Anders Tiltnes presenterte prinsippene som Infrakit er bygget på. 

Vi lever i en teknologisk eksponensiell verden, og ingen vet hva som venter oss. Vi tror at samarbeid vil bli den største indikatoren på suksess i fremtiden, både for bedrifter, prosjektgrupper og individer. De som samarbeider vinner.

Og de 6 prinsipper for online samarbeid kan være gull verdt for prosjekter som vil lykkes i en eksponensiell fremtid... 

Omtale i Våre Veger

Integrerer all informasjon på anlegget med åpen plattform

Det er alltid hyggelig med omtale. Her kan du lese omtale i første utgave av Våre Veger 2017. 

"Erfaringer fra utlandet viser store kostnadsbesparelser. For eksempel ved å bruke Infrakit til geometrisk kontroll kan sluttdokumentasjon og overlevering skje på uker i stedet for måneder, forteller Tiltnes". 

"Erfaringer fra utlandet viser store kostnadsbesparelser. For eksempel ved å bruke Infrakit til geometrisk kontroll kan sluttdokumentasjon og overlevering skje på uker i stedet for måneder, forteller Tiltnes".