Våre Veger

Omtale i Våre Veger

Integrerer all informasjon på anlegget med åpen plattform

Det er alltid hyggelig med omtale. Her kan du lese omtale i første utgave av Våre Veger 2017. 

"Erfaringer fra utlandet viser store kostnadsbesparelser. For eksempel ved å bruke Infrakit til geometrisk kontroll kan sluttdokumentasjon og overlevering skje på uker i stedet for måneder, forteller Tiltnes". 

"Erfaringer fra utlandet viser store kostnadsbesparelser. For eksempel ved å bruke Infrakit til geometrisk kontroll kan sluttdokumentasjon og overlevering skje på uker i stedet for måneder, forteller Tiltnes".