Trimble

Nye funksjoner uke#21

Noen uker er det store funksjoner, andre ganger nyttige detaljer som sparer antall klikk i arbeidsflyten. Følg med her på nyhetsiden hvor vi skriver om nye funksjoner i Infrakit. 

“Vårt mål er å redusere antall klikk og nærme oss en såkalt “one click world”. 

Har du forslag til funksjonalitet? Send en SMS til Anders på +47 480 78 230
 

VIDEOPRESENTASJON: 2 funksjoner med 2 klikk

Foto rett i BIM-modellen

Velg bilder med avhukingsbokser. Rediger, georeferer eller last dem ned for bruk i andre programmer. 


Lengdeprofil: rediger skalaen/lengden på Y-aksen

Nå kan du endre skalaen på y-aksen i lengdeprofilen. Det gjøres enkelt med klikk i innstillingene øverst på siden. 


Resten av denne ukas nye funksjoner: 

  • Kalibrering av maskin: Enklere å skrive inn desimaler når man gjør en kalibrering/sjekk av gravemaskinen. 

  • Foto i BIM-modellen: Velg valgfrie bilder med avhukingsbokser. For export, redigering, georeferering mm. 

  • Lengdeprofil: Når du tar lengdeprofil kan du rediger skalaen/lengden på y-aksen. 

  • Navigasjon i BIM modellen: Fremhevet visning av markerte modeller. 

  • TCC integrasjon: last opp .svl-fil som modellfil

  • Topcon integrasjon: Konverter line-data til ln3. 

  • Språk/oversettelser: Nye og bedre oversettelser av språket i tjenesten. 

  • Diverse bug-fixes.

Nå kan UE'er med Trimble maskinstyring kobles til Trimble TCC og automatisk inn i Infrakit. 

Når kan underentreprenører kobles til Trimble TCC og automatisk brukes inn i ditt Infrakit prosjekt.

Nye Trimblefunksjoner

Mange nye og spennende funksjoner kommer denne våren. Og vi har allerede begynt. 

Ved å integrere mot ulike maskinstyringssystemer, og kunne invitere UE'er inn i prosjektet, samler du all info på ett sentralt sted. 

Trimble er ett av flere maskinstyringssystemer som har integrasjon med Infrakit. På den måten kan du sende samme design-filer til ulike maskiner og motta aktivitetsinfo og as-built målinger tilbake. I sanntid. Tilgjengelig for ulike personell i prosjektet.