Release Notes

Ny Felt App: Infrakit FIELD™

Med Infrakit FIELD™ forsøker vi å gjøre teknisk dokumentasjon enkelt - en gang for alle. Og for alle. 

Dokumentasjon kan være vanskelig. Og noen ganger er ikke selve dokumenteringa vanskelig, men etterarbeidet. Som også er en del av dokumentasjonen. 

Infrakit er nok ingen "magic bullet". Men om du har lyst til å gjøre det enklere for deg selv, så kan du det. 

De fleste byggherrer ønsker å samarbeide med entreprenøren sin. 

De fleste byggherrer ønsker å samarbeide med entreprenøren sin. 

Men så har du kanskje en byggherre som gjør det vanskelig for deg? Og det er umulig å fikse sier du? Og det er nok sant det, at vi ikke kan gjøre noe med det.  Samtidig så tror og erfarer vi at en byggherre også har lyst på forenkling. Hvorfor ikke spørre? 

Hva er greia med Infrakit FIELD™ ? 

 • Det er en Android App
 • Der du kan få cm-nøyaktighet om du vil, men du må ikke. 
 • Du tar bilder og måler inn. 
 • Og dataene ligger i BIM databasen din automatisk (via internett - wow). 
 • Tilgjengelig og nedlastbart fra en nettside. 
Vi har selvsagt lyst til å vise deg hvordan. Ring eller SMS til Anders på 480 78 230.  
— Infrakid'en

Nye funksjoner uke#49

Versjon 3.3.1-7 av Infrakit er nå ute for alle brukere. Det er bare å logge inn og ta en titt.

Infrakit_Kart_oppdateringer_uke44.jpg

Ønsker du en bruker for å teste en eller flere funksjoner? Ta kontakt! 

Under er komplett Release Notes: 

Nye Funksjoner: 

FILFORMATER:

 • Nye filformat: Støtte for IFC filer! 
  • NB: IFC har ofte lokale koordinater, og isåfall må du ha en såkalt "styringsfil" for å plassere IFC-dataene korrekt i ditt prosjekt (Infrakit opererer kun med verdenskoordinater, for norge NTM eller UTM). 

RAPPORT:

 • Automatisk generering av PDF-rapport: Nå kan du markere ønskede mapper/objekter og generere rapport kun fra dem. Eller for hele prosjektet med 1 klikk - om du vil :) 

ADMIN:

 • Maskiner i prosjektet vises på samme måte som alle brukere i prosjektet vises. 

FELT:

 • Raskere beregning og visning av din stasjon/Pel.Nr. når du er ute i felt

Infrakit.com er en åpen og uavhengig BIM cloud server for infrastrukturprosjekt. www.infrakit.com 

Nye funksjoner uke#46

Versjon 3.3.1-4 av Infrakit er nå ute for alle brukere. Det er bare å logge inn og ta en titt.

Infrakit_Kart_oppdateringer_uke44.jpg

Ønsker du en bruker for å teste en eller flere funksjoner? Ta kontakt! 

Under er komplett Release Notes: 

Nye Funksjoner: 

 • [IN-591] - Kart -> Bildefanen: Lagt til FILTER bsert på bruker og fritekst (fra tittel/beskrivelse). Dato og objekter finnes fra før 👍 . 
 • [IN-627] - Innmålinger -> Genererer KVALITETSRAPPORT: Lagt til gjennomsnittlig avvik separert for over og under toleranseområde. 
 • [IN-643] - Lagre BILDEBESKRIVELSE til comment exif tag istedet for description exif tag 📷 . 
 • [IN-637] - Lagt til PunktNavn klargjort for Infrakit Felt-Kit. 
 • [IN-655] - For nye organisasjoner: Ha Leica, Trimble and Topcon integrasjon og 3D visualization TAB aktiv som standard. 
 • [IN-658] - Bedre prosjektsenterberegning 😁 . 

Fiksing av små problemer: 

 • [IN-632] - Admin project page: project users list is sometimes empty
 • [IN-638] - GetUserState database query crashes if project==null or user==null
 • [IN-639] - API ajax_user_activity.json should use ISO 8601 dates
 • [IN-642] - Use latest alignment model version in cross_section.png
 • [IN-644] - Image position fails to read if image doesn't contain xmp metadata
 • [IN-649] - Project invites might get rejected when saving user
 • [IN-653] - Fix Novatron logpoint reference model matching when model name contains åäö
 • [IN-654] - When creating a new organization, the selected organization roles are not saved

Nye funksjoner uke#44

Versjon 3.3.0 av Infrakit er nå ute for alle brukere. Det er bare å logge inn og ta en titt.

Infrakit_Kart_oppdateringer_uke44.jpg

Ønsker du en bruker for å teste en eller flere funksjoner? Ta kontakt! 

Under er komplett Release Notes: 

Nye Funksjoner: 

 • [IN-514] - Photo export - Add exif description field to JPEG export and import
 • [IN-549] - Logpoints .pdf report generation
 • [IN-609] - On Files Page: Show the application used to create LandXML file
 • [IN-606] - Add local (x,y) offset to coordinate system
 • [IN-521] - Add role offerer who has read-only access to designs and no access to asbuilts or vehicles
 • [IN-272] - Direct link to file
 • [IN-560] - 3D module - make user able to set height offset that affect all models
 • [IN-572] - Fixed that 3D/Visualization page not rendering well when browser/display zoom is different than 100%
 • [IN-431] - Database structure optimizations
 • [IN-527] - Save vehicle efficiency history
 • [IN-212] - Infrakit Office - change role Foreman to include Files tab but with with read only mode
 • [IN-254] - Read-only role for files page
 • [IN-285] - Draw line models in 3D visualization page
 • [IN-329] - Files page sort by file type
 • [IN-344] - Admin pages - Edit project - list users who have access to project
 • [IN-364] - Maps page - Update image counts in folders when modifying the date filter
 • [IN-393] - Add separate icon for vehicle type simulator
 • [IN-434] - Throw Exception if coordinate conversion fails
 • [IN-463] - Images page - Add new image uploader (that map page has)
 • [IN-497] - Map page - Add option to select/load all logpoints with one click, and warning if trying to load too much
 • [IN-504] - Read LandXml PlanFeature elements
 • [IN-510] - Map page - Alignment annotation with stationing on map
 • [IN-520] - Admin page search vehicles should also search by machine id
 • [IN-525] - Admin pages - Edit project - Include button to add/remove project's users
 • [IN-541] - Logpoints panel tree view.. Show logpoint counts for models the same way as they are shown for folders.
 • [IN-544] - Files page - Possibility to move folders to the root
 • [IN-562] - Show stringline surface name in cross section
 • [IN-583] - Add super users the possibility to hide projects from organization admins
 • [IN-585] - Remove old maps page
 • [IN-589] - Read header values when parsing csv files
 • [IN-608] - Use LandXml boundaries instead of recalculating the boundaries again
 • [IN-611] - Coordinate conversion test should work with the currently selected coordinate system instead of the one that the project is using