Artikkel

Ny artikkel på LinkedIn: "APIer syr sammen anleggsbransjen"

Les artikkelen her! 

Artikkelen er på mange måter en oppfølger til artikkelen fra februar som var et svar på Inger Dahl Hovlands uttalelse om at bransjen er for fragmentert. 

Om vi skal tro Hovland (daglig leder i Nye Veier) så burde vi i bransjen stille opp med løsninger. Og det er nettopp det vi i Infrakit gjør. 

Om alle er enige om utfordringen så kan vi begynne å diskutere ulike løsninger. Vi begynte i 2010 etter forskning fra universitetet i Oulu - og foreslår en løsning der man bruker åpne og uavhengige skytjenester for å koble alle CAD systemer, apper og anleggsutstyr sammen.

"Hvem-som-helst" kan lage disse åpne og uavhengige skysløsningene som trengs - fordi 1) de bygger på åpne standarder for utveksling av BIM/-informasjon og 2) er tilgjengelig via internett.  

Infrakit.com er bare et alternativ og vi håper det kommer flere! BYGG har sine verktøy som er utrolig gode for bygg (f.eks. BIMsync, Dalux m.fl.). Samtidig viser erfaring at det kan virke som om anleggsbransjen ikke er helt identisk med BYGG.

Dette er kanskje "en brannfakkel" og vi er åpne for diskusjonen. Uansett heier vi veldig på BIMsync, Dalux og alle andre åpne og uavhengige skytjenester! 

LINK: www.linkedin.com/pulse/apier-syr-sammen-digitaliseringen-anders-tiltnes/

 

Tverrfaglige modeller ref. Vegvesenets V770

Tverrfaglig modell / samordningsmodell (ref. Kap.20 i V770) vises og brukes best i en nettleser. Da kan alle samarbeide uavhengig av tid og sted.

Vi håper det kommer mange leverandører i fremtiden og tror det mest fleksible for alle kunder (BH, ENT, Konsulent) er å ha åpne og uavhengige løsninger for tverrfaglig modell med API til alle andre åpne tjenester. 

Kilde: www.vegvesen.no/_attachment/395908/binary/1098509 

#infrastruktur #infraBIM #openBIM #V770 #modellbasert #infrakit

Tverrfaglig modell ref V770 er best i nettleser. 

Tverrfaglig modell ref V770 er best i nettleser. 

Hva blir Nøkkelen Til Suksess?

SE & LES ny artikkel: 6 regler for infra-samarbeid

Ny artikkel er ute på den internasjonale bloggen. Les artikkelen her: 6 rules for infra-collaboration

Innhold: 

  • Fremtiden er eksponensiell
  • Hvordan vil dette påvirke infrastrukturbransjen? 
  • Hva blir Nøkkelen til Suksess? 
  • Sanntidsinfo fra anlegget
  • Hvordan kan vi sørge for at informasjon er tilgjengelig? 
  • 6 regler for samarbeid og informasjonsdeling i vei, VA og jernbaneprosjekter
Because having to print or create a copy of the file to bring out to the site is a waste of time.
— Infrakit-Anders i Infrakit Norge, anders@infrakit.no