Nå kan UE'er med Trimble maskinstyring kobles til Trimble TCC og automatisk inn i Infrakit. 

Når kan underentreprenører kobles til Trimble TCC og automatisk brukes inn i ditt Infrakit prosjekt.

Nye Trimblefunksjoner

Mange nye og spennende funksjoner kommer denne våren. Og vi har allerede begynt. 

Ved å integrere mot ulike maskinstyringssystemer, og kunne invitere UE'er inn i prosjektet, samler du all info på ett sentralt sted. 

Trimble er ett av flere maskinstyringssystemer som har integrasjon med Infrakit. På den måten kan du sende samme design-filer til ulike maskiner og motta aktivitetsinfo og as-built målinger tilbake. I sanntid. Tilgjengelig for ulike personell i prosjektet.