Kart, modeller og tegninger - hva er forskjellen?

Kart kan være både digitale og analoge (print), og de kan være 2D eller 3D.

Tegninger er i 2D, og enten printet på papir eller PDF. 

Hva er modeller?  Digitale kart i 3D kalles nå oftere og oftere for modeller. Modeller skiller seg fra tegninger ved at de både er digitale og i 3D. 

Visste du at? Statens Vegvesen har en egen Håndbok for Modeller: HB770 - Krav til datagrunnlag og modeller

3D-modeller er kart. Kart i 3 dimensjoner. Så når et prosjekt er modellbasert betyr det at det er basert på digitale kart i 3D! 

Du kan lage en modell av eksisterende situasjon (dokumentasjon). F.eks. Statens Kartverk eller landmålere gjør dette. Eller du kan lage en modell av hvordan vi ønsker eller tror at verden kommer til å bli (planer og prosjektering). F.eks. arkitekter, byplanleggere og prosjekterende gjør dette.

Modeller er ferskvare

Vi som lager modeller vet at modeller er ferskvare. Når verden eller planene våre endrer seg må modellen oppdateres. Når du oppdaterer en modell får man noe man kan kalle 4D, med historikk som den 4. dimensjonen. 

Å jobbe med gamle modeller i kompliserte infrastrukturprosjekter er en stor risiko.