Hva er sammenhengen mellom Spotify og Infrakit?

Vår verden er inne i en revolusjon. Selv regjeringen har forstått det og lanserte i 2016 "Digital Agenda". 

Digital revolusjon, og starten på "The Information Age"

Digitaliseringen startet på 60-tallet, og fikk luft under vingene på 80-tallet med personlige computing.  På slutten av 1980-tallet anslo man at 1% av verdens informasjon var lagret digitalt. I 2007 mener man at 94% av verdens informasjon var lagret digitalt, mens tallet var 99% i 2014. (kilde: Wikipedia)

Hvem blir påvirket? 

Alle. Og anleggsbransjen er langt fremme på digitaliseringen. Vi har CAD-programvare, 3D maskinstyring, GNSS, laserskanning, datamaskiner, 3D filformater og GIS. Alt digitalt. 

Hva har skjedd, men ikke skjedd i anleggsbransjen enda? 

Neste steg i den digitale revolusjonen er å tilgjengeliggjøre den digitale informasjonen online.

Vi kan bruke fancy ord som "samhandling", "cloud" og "skybasert samarbeidsmetodikk". Men poenget er at om vi kan ha informasjon fra modeller, maskiner og mennesker tilgjengelig i nettleser'n i sanntid, så åpner det seg opp helt nye former for effektivisering. Og det er her Infrakit kommer inn. 

Spotify har gjort det med musikkindustrien. Det eneste de smarte svenskene gjorde var å tilgjengeliggjøre digital musikk (både ny musikk, og musikk som allerede eksisterte) online via nett eller app - og det revolusjonerte musikkbransjen. 

 

Infrakit gjør det samme for anleggsbransjen.

 

Infrakit er neste generasjons samhandlingsverktøy for planlegging og bygging a infrastruktur. Metodikken er ikke vanlig, men det kommer den til å bli. Og de som lærer seg å håndtere informasjon fra sine digitale verktøy i skyen, på en åpen og uavhengig plattform, vil ha et enormt konkurransefortrinn. 

Når du har digitale verktøy, hvorfor skal du ikke kunne tilgjengeliggjøre informasjonen for alle små og store beslutningstagere i løpet av korte og lange prosjekt?