Digital agenda - Den Kloke Teknologi satte digital dataflyt på agendaen

Digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen er i full sving. Men hva er neste steg i evolusjonen? 

Steg 1 er å ha digitale verktøy. Her er vi flinke. Vi har CAD-programvare, 3D-modeller og kanskje BIM, laserskanning og GPS og maskinstyring. 

For hva er vel digitale verktøy verdt om informasjonen blir værende hos en person eller inne i en maskin? Informasjon må digitaliseres OG deles!
— Anders Tiltnes

Steg 2 er å skape digital dataflyt. Vi må koble sammen modeller, maskiner og mennesker. Når alle personell har tilgang til oppdatert informasjon kan man realisere kompliserte prosjekter helt uten feil og forsinkelser. 

...mer om digital agenda i neste bloggpost. 

Anders Tiltnes forklarer metodikken bak Infrakit på Den Kloke Tegnologi 2016, www.denkloketeknologi.no