Kart eller modeller?

Alle prosjekter blir modellbasert

Ingrid Dahl Hovland, daglig leder i Nye Veier AS, presenterte 21.september på Smarte Veger 2016. Der fortalte hun at Nye Veier skal bygge alle sine prosjekter "modellbasert" (se presentasjonen her). Dette betyr at alt skal planlegges, bygges og driftes med kart/3D-modell som grunnlag.

Alt skal være digitalt - helt i tråd med Regjeringens "Digital Agenda"

Slide fra Ingrid Dahl Hovland (Daglig leder i Nye Veier AS) sin presentasjon på Smarte Veger 2016.