De 6 prinsipper for online samhandling i infrastrukturprosjekter

Prinsipper for hvordan du kan oppnå samarbeid og 100% online dataflyt i infrastrukturprosjekt
 

Infrakit følger "de 6 prinsipper for samhandling". Ved å følge disse 6 prinsippene kan man oppnå online dataflyt, kommunikasjon og samhandling - og på den måten unngå feil og forsinkelser i små og store prosjekter. 

Prinsipp 1: Bruke åpne filformater

 

Ved å bruke åpne filformater sikrer du at alle har tilgang til informasjon - også i fremtiden. 

Skill mellom internproduksjon og samhandling/prosjektet

The Finnish Transport Agency will require use of Inframodel 3 (IM3) in all its projects launched after May 1, 2014. Large Finnish cities also aim to introduce Inframodel 3 this year.
— www.rym.fi, 24.april 2014

Internproduksjon: Hvordan en oppgave løses. For internproduksjon brukes man programvarer, og noen ganger kan det være hensiktsmessig å bruke proprietære formater/løsninger.

Samhandling i prosjektet: Når man skal samhandle, mellom mennesker, programvare og utstyr/maskiner må man bruke åpne filformater for å sikre at data er tilgjengelig. 

I Finland har Trafikkverket definert krav om bruk av InfraModel som det åpne formatet som skal brukes. InfraModel støttes av alle programvare, og har støtte for den informasjon som kreves i vei- og jernbanebygging. 

Prinsipp 2: Integrere mot ulike maskinstyringsystemer og hardware/utstyr

 

Du må stå fritt til å velge det utstyret du ønsker, og forhandle på pris som du vil.

Et samarbeidsverktøy må være åpent og uavhengig, og integrere mot ulike maskinstyringssystemer og utstyr. På den måten kan UEer og konsulenter kobles inn i prosjektet uten noe problem. 

Prinsipp 3: Et samarbeidsverktøy kan ikke være en CAD-programvare

 

Man må stå fritt til å velge ulike programvare til å løse ulike oppgaver.

Og personell må kunne bruke det programmet de kan til å løse et problem.

Ved å ha fri konkurranse blant leverandører, kan byggherre, entreprenør og konsulent kan velge det beste eller billigste CAD-programvarene basert på sine ønsker. 

Prinsipp 4: Samme filer tilgjengelig på anlegg og kontor

 

Man må slippe å bygge opp spesialfiler for ulike lokasjoner eller fag/oppgaver.

En fil må oppdateres kun ett sted, og være tilgjengelig både på kontor og ute på anlegget. 

Prinsipp 5: Tilgjengelig på alle enheter

 

Oppdatert info må være tilgjengelig på mobil, nettbrett eller PC/mac, i sanntid. 

Prinsipp 6: Støtte data/filer mellom alle prosjektfaser

 

Informasjon og filer må kunne brukes i og mellom alle prosjektfasene: 

  • Planlegging
  • Prosjektering
  • Utbygging
  • Ferdigstilling og dokumentasjon
  • FDV